A další anglický úspěch je tu!!!

Dne 23.března se naše škola zapojila do okresního kola soutěže v anglickém jazyce,
které proběhlo v Chebu. Za 5.ročník nás reprezentovala Sally Pham z 5.A a spolu s dalšími
jedenácti žáky základních škol zvládli poslech s porozuměním, povídání na vylosované téma
a popis obrázku. K naší velké radosti postoupila Sally Pham do krajského kola z prvního
místa a v dubnu bude bojovat dál.