Vedení školy

vedení školy

funkce

jméno

e-mail

telefon

ředitelka školy

Mgr. Eva Horáčková

reditel@zskamenna.cz

354 544 550

zástupce ředitelky

Mgr. Renata Havlíčková

zastupce@zskamenna.cz

354 544 551

kancelář

Ivona Němcová

kancelar@zskamenna.cz

354 525 996

účetní

Jana Fialová

ekonom@zskamenna.cz

354 525 996

 ICT koordinátor, správce IT

Mgr. Milan Šatra


ict@zskamenna.cz

359 901 420

výchovný poradce

Mgr. Vladimíra Bednářová

bednarova@zskamenna.cz

359 901 435

školní preventista

Mgr. Jana Biedermannová

bidermannova@zskamenna.cz

359 901 429

koordinátor EVVO

Mgr. Blanka Bärová

barova@zskamenna.cz

359 901 429

školní družina

354 544 552