Pyžamový den

Akci uspořádal žákovský parlament, a to v pondělí 27. 3. 23. Proč žáci zvolili právě tohle datum? Protože začal tzv. letní čas, tak aby si žáci snadněji zvykli a mohli přijít do školy v pyžamu. Akce se zúčastnil 1. i 2. stupeň a byla velmi úspěšná. Spousta žáků i učitelů si do školy přinesla pyžama, župany, polštáře, deky i plyšáky.

A teď něco ke změně času: Při volbě celoročního času by bylo podle odborníků pro člověka příznivější časové pásmo, které platí v zimě, to je proto označováno jako zimní čas. Střídání času má podle některých odborníků negativní vliv na zdraví a psychiku lidí a neplní svůj původní účel, tedy úsporu energií. Pyžamový den na Kamence tedy přispěl k lepšímu zvládnutí letního času. Napsala: Patrície Polťáková, 7.A