Výsledky voleb do školské rady

Na základě voleb do školské rady, které proběhly v průběhu března na naší škole, má nyní školská rada nové členy za pedagogický sbor (Mgr. Renata Havlíčková, Mgr. Martina Nushartová, Mgr. Barbora Syrovátková) a za zákonné zástupce (Mgr. Petra Bulantová, Pavlína Džupinová, Ester Pechová). Podrobné výsledky voleb jsou publikovány na úřední desce školy.