Utíkej, Skryj se, Bojuj

 V pondělí 3.6. 24 se všichni zaměstnanci ZŠ AŠ, Kamenná 152 zúčastnili akce „Postup při mimořádných událostech ve školách a školských zařízeních“. Účastníci semináře se seznámili s nejznámějšími případy útoků ve školách, typologií útočníků a především s postupem, jak se zachovat v okamžiku útoku. Důležitá byla také prevence v podobě vodítek vedoucích k identifikaci potencionálního školního střelce, nechyběly také praktické rady a doporučení na přijetí systémových a technických opatření, která by v případě reálného útoku minimalizovala možné škody a usnadnila práci složek IZS. Po tragické události ve Žďáru nad Sázavou v roce 2014 razantně vzrostl zájem o vzdělávání pedagogické veřejnosti v této problematice. Reakcí byl inovovaný seminář „Ozbrojený útočník ve škole“, který navazoval na ten předchozí a doplňoval ho o nové poznatky.  Dále si na vlastní kůži někteří asi poprvé vyslechli jak zní střelba z ruční palné zbraně v prostorách školy a v různých patrech.

Čím je specifický útok tzv. aktivního střelce?

 • Častěji útočí jednotlivci
 • Jejich cílem je v co nejkratší době zabít co nejvíce lidí, bez určitého vzorce výběru oběti
 • Záměrně si vybírají místa s vysokou koncentrací osob (obchodní centra, náměstí, dopravní uzly, turisticky vyhledávané cíle …)  
 • K útoku využívají různé druhy zbraní (střelné, bodné, výbušniny, vozidla …)
 • Neberou rukojmí, nevyjednávají
 • Stejná taktika je často využívána také při teroristických útocích!
 • Rozdíl mezi útokem aktivního střelce a teroristickým útokem je pouze v motivaci útočníka!

Jak reagovat v případě útoku tzv. aktivního střelce?

 • UTÍKEJ 
  • Pokud máte možnost využít únikovou cestu, utečte!
  • Své osobní věci a cennosti nechte tam, kde jsou
  • Své osobní věci a cennosti nechte tam, kde jsou
  • Pokud je to možné, pomozte ostatním s útěkem
  • VARUJ – Varujte ostatní před vstupem do nebezpečné zóny
  • Z bezpečí zavolejte pomoc na číslo 158
 • SCHOVEJ SE
  • Pokud nemůžete utéct do bezpečí, je třeba najít místo kam se schovat!
  • Zamkněte nebo zablokujte dveře
  • Schovejte se za pevné předměty
  • Přepněte svůj telefon do tichého režimu, zůstaňte potichu
  • VARUJ – Pokud to situace dovolí, volejte pomoc na číslo 158 (Nejdůležitější informace pro operátora: kde jste a co se děje.)
 • BOJUJ
  • Pokud je váš život v přímém ohrožení, bojujte!
  • Snažte se zneškodnit střelce
  • Jednejte rychle a násilně
  • Použijte jakékoliv předměty, které se dají využít jako zbraně
  • Jednejte maximálně efektivně

Když na místo dorazí bezpečnostní složky:

 • Zůstaňte v klidu a poslouchejte instrukce
 • Ruce držte vždy ve viditelné pozici
 • Vyvarujte se křiku a divoké gestikulaci
 • Mějte na paměti, že pomoc zraněným je na cestě

V druhé části semináře jsme se zaměřili na situace, které se mohou stát při ohrožení života po stránce zdravotní. Touto problematikou nás provázela odbornice ze zdravotní záchranné služby KK. Po stránce teoretické jsme si mohli některé věci ohledně oživování jedinci vyzkoušet na figuríně. Myslím, že pro většinu velice zajímavá zkušenost, která nám určitě utkvěla v paměti. Jde jen o to, jak bychom to dovedli použít v praktické stresové situaci.

Myslím, že tento několikahodinový seminář byl přínosem pro všechny přítomné. Jen doufám, že nebudeme muset nikdy v životě zažít situaci ohledně útoku střelce ve škole, protože i přes určitou teoretickou připravenost, by situace stejně asi nedopadla dobře.