Vlak LEMKIN

5. června 2024 se vydali deváťáci se svými třídními učitelkami Mgr. Andreou Ullmannovou, Mgr. Lucií Němcovou a vyučující dějepisu Mgr. Monikou Hemelíkovou na historickou exkurzi Vlak Lemkin do Chebu. Multimediální výstava o životě a díle Rafaela Lemkina, autora pojmu genocida, historii genocidního násilí ve 20. století a možnostech, jak genocidám zabránit, je umístěna v 5-ti vagonech.

Její jarní trasa 2024 vedla i přes nádraží v Chebu, a právě toho jsme využili. Centrum studií genocid z Terezína vytvořilo zajímavou výstavu, která doplnila informace z hodin dějepisu. Žáci byli překvapeni, že ke genocidě dochází i v dnešní době a v závěrečné diskusi probrali možnosti, jak může každý člověk přispět k tomu, aby nebylo možné ji opakovat.