Testování tělesné zdatnosti žáků ZŠ

I na naší škole proběhne povinné testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků, a to v měsících říjnu a listopadu 2022. Testování bude realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou dalších vysokoškolských pracovišť.

Testování zdatnosti, které se v českém prostředí bude realizovat po zhruba třiceti letech, je součástí specifického tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. Na přípravě i realizaci testování spolupracuje Česká školní inspekce také s Asociací školních sportovních klubů ČR a s Českým olympijským výborem. V případě žáků 3. a 7. ročníků základních škol půjde konkrétně o skok daleký z místa, leh-sed, vytrvalostní člunkový běh a běh 4x 10 metrů. Vlastní měření tělesné zdatnosti žáků bude realizováno v průběhu dvou hodin tělesné výchovy a provádět ho budou přímo příslušní učitelé tělesné výchovy.