Okresní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 11.4. se sešli naši úspěšní recitátoři, Sofie Fráňová, Miroslav Eliáš, Kristýna Goffová, Viktorie
Králová, Jiří Potužák a Antonín Peňa a odjeli do Domu dětí a mládeže Sova v Chebu, kde se konalo
okresní kolo soutěže. Recitační soutěž byla dlouhá, protože se sešlo opravdu hodně účastníků. Naštěstí
má Dům dětí a mládeže Sova pěkné zázemí a žáci si mohli prohlédnout i přilehlý zookoutek, nebo
místnost teraristiky. Naši recitátoři byli opět úspěšní! Velká gratulace patří Sofii Fráňové (1.B) a
Miroslavu Eliášovi (4.A), kteří ve svých kategoriích obdrželi za svůj recitační výkon čestné uznání poroty.
Obří gratulace pak patří Kristýně Goffové (4.A) a Antonínu Peňovi (8.B), protože oba recitátoři vyhráli
a postupují do krajského kola! Porota poděkovala také paním učitelkám, které tyto žáky na recitační
soutěž přichystaly. Byly to Mgr. Simona Nováková, Mgr. Lada Červeňová a Mgr. Dana Šmatová. Všem
recitátorům moc děkujeme za reprezentaci naší školy. Je vidět, že Kamenka se na recitačních soutěžích
neztratí.

zleva Sofie Fráňová 1.B, Miroslav Eliáš 4.A a Kristýna Goffová 4.A