Digitální výtvarka na Kamence 2 – skicování

Jednou ze základních výtvarných dovedností je skicování. Skicování technika, která umožňuje rychlé zachycení obrázku. V rámci našich IT výtvarných činností budeme tuto techniku používat jako přípravu pro další výtvarné práce. Pro skicování využijeme opět grafický tablet se stylusem a program Art Rage.  Bližší popis aktivity včetně ukázek si můžete prohlédnout v přiložené galerii na virtuální nástěnce: