Adaptační kurs 2023

V týdnu od 18.09.2023 do 22.09.2023 si naši šesťáci užívali adaptačního týdne. V jedné jeho části pobývali ve škole a pod vedením třídních učitelů (Mgr. Moniky Hemelíkové, Tomáše Soukupa a paní asistentky Daniely Soukupové) prožívali různé aktivity, jejichž cílem bylo hlavně posílení pozitivních vazeb v kolektivu, sebepoznání, kooperace a komunikace mezi žáky. V další části jsme se přesunuli do budovy Ašských lesů v Doubravě, kam za námi přijely externí pracovnice, speciální pedagožky, které mají s těmito kurzy mnohaleté zkušenosti. Pod jejich vedením si děti užily další sebepoznávací a kohezní hry. Program byl doplněn o aktivity s TU, outdoorové hry, pěší výlet spojený s úkoly a soutěžemi, poznávání blízkého okolí a nesmělo chybět ani opékání vuřtů. Děkujeme tímto všem, kteří se na kurzu podíleli, dětem se kurz moc líbil a proto můžeme akci považovat za vydařenou. Snad se nám povede kurz zorganizovat i pro budoucí šesťáky.