Projektový den finanční gramotnosti

Ve středu 21.6.2023 absolvovali žáci 9. ročníku projektový den finanční gramotnosti na téma “Problém s úvěry a půjčkami”. Finanční gramotnost je klíčovou dovedností, která by měla být součástí vzdělávacího programu každého žáka. S rozšiřující se ekonomikou a rostoucími finančními možnostmi je stále důležitější, aby žáci získali znalosti a dovednosti, které jim umožní správně hospodařit s penězi a efektivně plánovat své finanční budoucnosti. Projektový den finanční gramotnosti zaměřený na problematiku úvěrů a půjček je skvělým způsobem, jak mladé lidi seznámit s těmito důležitými tématy.

Cílem projektového dne finanční gramotnosti bylo poskytnout žákům devátých ročníků základní školy přehled o úvěrech a půjčkách, a to jak z pohledu spotřebitele, tak i z pohledu poskytovatele. Je důležité, aby žáci pochopili, jaké jsou různé typy úvěrů a půjček, jak fungují, jaké jsou s nimi spojené rizika a jak se správně rozhodovat při jejich využívání.

Projektový den obsahoval různé aktivity , které pomohou žákům porozumět problematice úvěrů a půjček. Zde je několik aktivit, které si žáci vyzkoušeli:

  1. Žáci si zopakovali s odbornicí (Veronika Kalátová, MBA, EFA) různé typy úvěrů a půjček, například spotřebitelské úvěry, studentské půjčky, hypotéky, dále také informace o úrokových sazbách, splácení, důsledcích nedodržení plateb apod.
  2. Diskuze o rizicích a benefitech úvěrů a půjček: Žáci měli příležitost diskutovat o výhodách a nevýhodách úvěrů a půjček. Měli zvážit rizika spojená s dluhy a jak se jim vyhnout, a také přínosy, jako je financování vzdělání nebo podnikání.
  3. Plánování rozpočtu: Žáci si zopakovali, jak si správně plánovat rozpočet a jak efektivně nakládat s penězi.

Projektový den finanční gramotnosti byl aktivní a angažující. Žáci měli možnost klást otázky a diskutovat o svých zkušenostech a obavách. Důležitá byla účast finanční expertky, která přednášela a odpovídala na otázky žáků. Je třeba si uvědomit, že projektový den je jen začátek cesty k finanční gramotnosti. Je důležité, aby se tato témata pravidelně zařazovala do školního osnovy a aby se žákům poskytovaly další příležitosti k rozvoji svých finančních dovedností.

Projektový den finanční gramotnosti zaměřený na problematiku úvěrů a půjček je vynikající příležitostí pro žáky devátých ročníků základní školy naučit se základy finančního plánování, rozpočtování a rozhodování v oblasti úvěrů. Tato znalost jim bude sloužit po celý jejich život a přispěje k lepšímu hospodaření s penězi a finanční stabilitě v budoucnosti.

Akce byla realizována prostřednictvím projektu Rozumíme penězům a sponzorována Moneta Money Bank.