Ohře 2023

Vodácké putování představuje jedinečnou příležitost pro žáky 7. až 9. ročníků prozkoumat krásy české přírody, posílit týmovou spolupráci a získat nezapomenutelné zážitky. A právě na řece Ohři se skrývá jedno z nejzajímavějších vodáckých dobrodružství. Pod vedením vedoucích Mgr. Kejř M., Mgr. Biedermannová J. a Soukup T. se žáci vypraví na nezapomenutelnou cestu po vodě.

Během putování žáci budou mít příležitost rozvíjet své vodácké dovednosti, jako je ovládání člunu, navigace na vodě a práce v týmu. Vodácké putování na Ohři také nabízí možnost poznat nové přátele a vytvořit nezapomenutelné vzpomínky. Týmová spolupráce je klíčová, protože každý člen skupiny bude mít svou roli při řízení člunu a překonávání překážek na řece.

Putování začínalo příjezdem do Kynšperka, kde se začínalo poučením o BOZ a stavěním tábořiště, poté proběhl za velice slušného počasí zahajovací vodácký výcvik. Pak následovala samostatná večeře a příprava na trošku delší večerku. Druhý den se žáci přesunuli do Tršnic, kde začínal první plavební den směr Kynšperk. Žáky čekalo opravdu 15 náročných kilometrů, kde se musela projevit jejich fyzická a duševní odolnost, protože museli v na vodě uplatnit to, co se naučili den předem. Pro některé z nich to bylo opravdu náročné, ale všichni nakonec do místa určení prvního dne dorazili. A následuje klasika na vodě, vytažení lodí, večeře a večerka. Následující den se zabalilo v Kynšperku veškeré vybavení, které se převezlo do dalšího kempu v Sokolově a následovala další 15 kilometrová cesta. Bylo jasně vidět, že žáci byli odpočati a jejich vodácké dovednosti se podstatně zlepšili, takže cesta proběhla v pohodě. po nezbytných organizačních věcech po příjezdu, lodě, stany, hygiena, následovala hodinová praktická ukázka z první pomoci od profesionála ze Záchranné služby Karlovy Vary. Potom očekávaná návštěva Sokolova- večeře, nákupy, oheň, buřty. No a další den klasický kolotoč- zabalit, naložit, odvézt věci do Lokte, což bylo cílem poslední etapy. Cesta probíhala dle harmonogramu do královského města, kde nás překvapivě přivítal přelet nadzvukových letounů JAS GRIPEN 39 a pak již po přenesení lodí na posledním jezu následovalo posledních pár metrů do cíle, kde si žáky vyzvedávali rodiče a proběhlo závěrečné hodnocení.

Za veškeré vedoucí, kteří se podíleli na organizaci si myslím, že se žáci poprali se vším na výbornou- chování, samostatné stravování, hygiena a fyzická náročnost. Takže děkuji všem vedoucím, žákům a rodičům, kteří neměli strach je nechat čtyři dny si užít putování po vodě se vším, co k tomu k jejich věku patří. Mgr. Kejř Martin, Mgr. Biedermanová Jana a Tomáš Soukup