Turistický kurz 6. ročníku

Turistický kurz proběhl jako náhradní program k LVK. Úkolem bylo nejen nachodit v terénu co nejvíc
kilometrů, ale také zjistit geografické, historické a přírodovědné informace o prostředí ve kterém
žijeme. Zaměřili jsme se na památníky významných osobností Aše, Benešův palouček – místo kde Dr.
Edvard Beneš překročil hranici při emigraci do Švýcarska. Cestou lesem jsme objevovali stopy zvěře,
deformovaný strom – Skřítka, mechy a lišejníky. Přírodniny nasbírané na našich túrách jsme podrobili
mikroskopování. V terénu jsme se pohybovali pomocí aplikace Mapy.cz. Naplánovanou jsme měli také
stálou výstavu v Textilním muzeu (Toulavá kamera nás inspirovala) a procházku po významných
předválečných vilách Aše. V posledním dni našeho turistického kurzu měl být dosažen Pramen Bílého
Halštrova, který jsme z důvodu nemoci průvodce již nesplnili. Naše aktivity (trasy, fotky, informace)
žáci postupně zpracovávali na počítači v rámci posílení digitální gramotnosti. I když počasí nebylo úplně
ideální, ověřili jsme si naši kondičku, prošli se krásnou přírodou a poznali místa související se slavnou
historií našeho města.