Testování TV zdatnosti

V říjnu a listopadu proběhlo celostátní testování  tělesné zdatnosti žáků 3. a 7.r. Jednalo se o čtyři standardní motorické testy, které jsou běžně používány v hodinách TV. Nyní máme již první výsledky. Srovnání s  republikovým průměrem je značně nelichotivé. Kdo má zájem, může se v příloze podívat na výsledky – Protokol testování na ZŠ Aš, Kamenná 152. Nejsou tam žádná jména, výsledky jsou anonymní vždy za celou třídu.